Splošno

SPLOŠNO

Podjetje ENOS, d.d. je nastalo z združitvijo dveh podjetij, in sicer PLINSTAL, d.d., Jesenice in ENOS - Energetika, d.o.o., Jesenice.

Združitev nam  je omogočila, da potrošniku v enem podjetju lahko nudimo najrazličnejše storitve s področja energetike:

  • proizvodnja vroče vode za potrebe daljinskega ogrevanja
  • soproizvodnja toplotne in električne energije 
  • distribucija in dobava zemeljskega plina
  • izvedba strojnih in elektro inštalacij
  • tehnična trgovina
  • projektiranje strojnih in elektro inštalacij
  • vzdrževanje energetskih vodov in naprav
  • servis plinskih peči

Poleg omenjenih storitev pa se v okviru hčerinskega podjetja ENOS LNG d.o.o. ukvarjamo s proizvodnjo in transportom utekočinjenega zemeljskega plina (UZP ali ang. LNG)