Reference

Reference

Kompletna izvedba strojnih inštalacij (vodovod, kanalizacija, meteorni odtoki, komprimiran zrak in prezračevanje) v poslovno-proizvodnem obratu Saxonia-Franke GmbH v poslovni coni Moste.

Kompletna izvedba strojnih inštalacij. Vodovod, kanalizacija, priklop kotlovnice, radiatorsko, talno in konvektorsko ogrevanje.

SPTE-Soproizvodnja toplotne in električne energije

Za potrebe energetske oskrbe mesta Jesenice smo zgradili 5 soproizvodnjih naprav, ki nam omogočajo večjo izkoriščenost goriv in manjše obremenitev okolja. Soproizvodnja naprava je sestavljena iz motorja z notranjim izgorevanjem in generatorja, s pomočjo katerega ustvarjamo električno energijo. Toplotno energijo pridobivamo s pomočjo hlajenja motorja, hladilnika olja, hladilnika izpušnih plinov in prve stopnje hlajenja zraka. 

  • SPTE 1 in 2, 918 kWe, 1350 kWth
  • SPTE 3, 1400 kWe, 1420 kWth
  • SPTE 4, 995 kWe, 1100 kWth
  • SPTE 5, 889 kWe, 901 kWth

 

 

Vodohran Planica

Vodohran Planica služi za napajanje novega nordijskega centra Planica ter za pomožno napajanje vasi Rateče in Podkoren. V okviru projekta je podjetje izdelalo napajalni vodovodi iz duktilne cevi ter notranje povezovalne vode iz nerjavnih cevi z možnostjo razširitve v naslednjo fazo (vgradnja peščenih filtrov). Za dezinfekcijo vode se uporablja UV dezinfekcijska naprava.

Izdelali smo strojne inštalacije v novi kotlovnici podjetja Doka. Podjetje za ogrevanje poslovnih prostorov in proizvodnje hale uporablja biomasni kotel na lesne sekance proizvajalca KWB. Nazivna moč kotla je 300 kW.  

Razvojni center Jesenice

Na območju Stare Save je Razvojni center Jesenice oblikuje prostor za nova raziskovalno/razvojna podjetja. V ta namen smo za potrebe ogrevanja vseh bodočih najemnikov prostorov zgradili kotlovnico na lesne sekance. Toplotno energijo za ogrevanje zagotavljata dva biomasna kotla proizvajalca KWB, skupne nazivne moči 480 kW. Poleg celotnega sistema centralnega ogrevanja smo izdelali tudi hidrantno omrežje za celotno področje RCJ s posameznimi vodovodnimi priključki za potrebe bodočih najemnikov.