Zemeljski plin  Oskrba  Sporočanje odčitkov

Sporočanje odčitkov ZP - občina Žirovnica

Ta stran je namenjena odjemalcem zemeljskega plina pri podjetju ENOS, d.d.

 
Prosimo vas, da v spodnji obrazec vpišete uporabniško številko, številko števca in geslo, ki smo vam ga dodelili. Odčitek vpišite v polje STANJE. Odčitek mora biti celo številčno število (brez decimalne vejice ali pike) in ne more biti manjše od prejšnjega odčitanega stanja.

Prijavite se tako, da kot uporabniško številko vpišete srednji del referenčne številke na zadnjem prejetem računu oz. posebni položnici (6 mestna št. SI12 7NNNNNN123456 v zgornjem delu računa) in številke plinomera, ki je vpisan v pozicije računa. Privzeto geslo je "123". Geslo vam na vašo željo lahko spremenimo na sedežu podjetja.

Stanje, ki ga boste vpisali, bo evidentirano v obračunski bazi na dan vnosa, torej je veljavni datum tisti dan, ko ste odčitek vnesli. Vnos odčitka za tekoči mesec je možen zadnjih 5 dni v mesecu. Vpisan odčitek je tako veljaven za obračunski mesec. V primeru, da ste odčitek vpisali napačno, lahko postopek ponovite! Upoštevan bo vedno zadnji vnešeni ! 

V primeru težav nam lahko podatek o stanju plinomera lahko pošljete na elektronski naslov plinomer@enos.si ali pa nas pokličete na tel. št. 04 5810 200. (Upoštevali bomo samo tiste, ki so poslani zadnjih 5 dni v tekočem mesecu)

/23/25/30/
Uporabniška št.:
Številka števca:
Vaše geslo:
STANJE:

SPOŠTOVANI!
Sporočanje odčitkov je možno zadnjih 5 dni v mesecu!