Zemeljski plin  Oskrba  Vpogled v porabo

Vpogled v porabo ZP za odjemalce v občini Žirovnica

Na teh straneh laho kot uporabnik - odjemalec zemeljskega plina pogledate vse svoje prejšnje odčitke in porabo. Podatki so predstavljeni tabelarično in v obliki grafa. Prijavite se tako, da kot uporabniško številko vpišete srednji del referenčne številke na zadnjem prejetem računu oz. posebni položnici (6 mestna št. SI12 7NNNNNN123456 v zgornjem delu računa) in številke plinomera, ki je vpisan v pozicije računa. Privzeto geslo je "123". Geslo vam na vašo željo lahko sprememnimo na sedežu podjetja.

Uporabniška št.: Številka števca: Vaše geslo:
Zapomni si podatke